“CAMCI” REKTÖR ADAYLIĞINI AÇIKLADI

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

“CAMCI” REKTÖR ADAYLIĞINI AÇIKLADIHaziran ayında Gaziantep Üniversitesinde yapılacak rektörlük seçiminde adaylığını ilk açıklayan isim Prof. Dr. Celaletdin Camcı oldu.

Antepevi’nde basınla kahvaltıda bir araya gelen Prof. Dr. Camcı rektörlük seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Prof. Dr.Celaletdin Camcı, sanayi, ticaret ve sosyo-kültürel alanlarda kendini ispatlamış olan marka kent Gaziantep’in gelişimine paralel olarak Gaziantep Üniversitesinin geleceği adına tüm kenti ortak değerlerde buluşturmayı hedefleyen bir rektör adayı olduğunu söyledi. Camcı; “Seçimin söz konusu olduğu her ortamda farklı adayların olması demokratik bir hak olup, bu hakkı kullanan birisi olarak, Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin haklarını koruyan ve gözeten, Eğitim ve öğretim önceliğini tüm kazanımların önünde tutan,Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hareket eden,Kaynakları verimli kullanan ve yeni kaynaklar üreten,Kararları kurullarıyla birlikte alan,

“CAMCI” REKTÖR ADAYLIĞINI AÇIKLADIKamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olan,İfade ve inanç özgürlüğüne saygılı,Hukuka ve özlük haklarına özenli,

Birleştirici ve ötekileştirmeyen, İnsan odaklı, Ulaşılabilir,Konuşulabilir,Dinleyen ve çözüm üreten, Cumhuriyetçi ve demokrat bir rektör olacağım. Bilimselliğin desteklendiği; demokratik, şeffaf ve üretken bir üniversitede sorunların yerinde, zamanında ve etkin bir şekilde çözümü için hazırlamış olduğum projelerimi hayata geçireceğim” dedi. Camcı yaptığı açıklamada Gaziantep Üniversite’sinin en iyi yerde olabilmesi için elinden geleni yapacağını belirterek projeleri hakkında basına bilgi verdi.

Camcı sözlerine şöyle devam etti;

AKADEMİSYEN DESTEK BİRİMİ

Yurtdışı yayınların yabancı dilde yazım kuralları açısından gözden geçirileceği “Çeviri ve Gözden Geçirme Ofisi” ile çalışmaların planlama ve yazım aşamasında istatistiksel analizlerin yapılacağı “İstatistik ofisi” açılarak akademisyenlere destek sağlanacaktır. Ayrıca öğretim elemanlarının yurtdışına gidiş işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla “Pasaport, Vize ve Seyahat İşlemleri Takip Ofisi” kurulacaktır.BAP yayın projelerinin teşvik kapsamının zenginleştirilmesi (SCI-e ve ulusal makalelerin kapsama alınması gibi) ve miktarının artırılması sağlanacaktır.

KALİTE YÖNETİM MERKEZİ

Üniversitemiz tüm birimleri ile bir bütündür. Bu nedenle kalite çalışmaları tüm birimlerimizde beraberce başlatılacak ve tek merkezden koordine edilecektir. Üniversitemizde uluslararası tanınabilirlik kalite süreçleri tüm birimler için hızlandırılacaktır. Çalışanların iş performanslarını ve motivasyonlarını artıcı eğitimler düzenlenecektir. Hastanemizin Uluslararası Akreditasyonu

Üniversite hastanemizin uluslararası tanınması ve kabulü başlığı altında uluslararası kaliteye sahip bir hastane için akreditasyon başvuruları yapılacak,bu doğrultuda iyileştirme çalışmalarına başlanacaktır. Gerekli tüm akreditasyon çalışmaları birimler ve araştırma laboratuvarları için yapılacaktır. Amacımız sadece herhangi bir kalite belgesi almak değil, bu belgeyi alma çalışmalarını yaparak uluslararası kalitede bir hastaneye kavuşmaktır. Kalite yönetimimiz teşvik edici olacaktır, eksikler el birliği ile daha iyiye ulaşmak amacıyla beraberce tamamlanacaktır.

İNTERNET VE SAĞLIK YERLEŞKESİ

Kampüs ve hastane içinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, hızlı ve kesintisiz kablosuz internet hizmeti sunulacaktır. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ek bina ve ünitelerinin “Sağlık Yerleşkesi” oluşturacak şekilde bir bütünlük içerisinde düzenlenmesi prensibiyle hareket edilecek ve projelendirmeler bu doğrultuda yapılacaktır. Personel ve hasta yakınları için katlı otoparklar yapılacaktır.

PROJE GELİŞTİRME VE REKTÖRLÜK İLETİŞİM MERKEZİ

Ulusal ve uluslararası projeler için proje yazımı, ortak bulunması, takip ve sekretarya konularında yardımcı olacak en üst düzeyde yetkili birim oluşturulacak, yeterli sayıda uzman ile desteklenerek aktif hale getirilecektir. Patent başvurularının takibini bu birim yapılacaktır. Yönetici körlüğü bir idarenin en çok korkması gereken durumdur.Yönetici körlüğünden kurtulmak için sizlerle görüşmelerim dışında açılacak bir web-anket sayfasıyla gönderdiğiniz mailler değerlendirilip yanıtlanacaktır.Üniversitemizle ilgili her türlü olumlu-olumsuz görüşlerin, katkıların ve yeni önerilerin sunulabileceği; istek ve dileklerin belirtilebileceği bir “Rektörlük İletişim Birimi” kurulacaktır.Bu birime üniversitemizde meydana gelen her türlü sorun rahatlıkla iletilebilecektir.

PROJELER DEVAM EDECEK

Öğretim üyeleri ve birinci derecede yakınlarının uygulama hastanesi ve diş hekimliği fakültesindeki işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bir birim kurulacaktır. Mevcut otoparkların yeniden düzenlenmesi ve kapalı hale getirilmesi sağlanacaktır. Kampüs içi ulaşımda yerleşim planındaki yollar,kısa sürede yeniden düzenlenecek ve ulaşımdaki sorunlar giderilecektir.Tüm yemekhane ve sosyal tesislerimizde yemek ve hizmet kalitesi çalışanlarımıza ve öğrencilerimize yakışır bir şekilde arttırılacaktır. Üniversitemizde halihazırda kullanılan yemekhanelerin fiziksel ortamları iyileştirilecek, yemeklerde kalite ve çeşit sayısı arttırılarak kişilere seçme hakkı verilecektir.Kampüs içi çevre düzenlenmesi günün gereklerine göre gözden geçirilerek, her türlü yapılaşma ve düzenlemede yeşil ve çevreci üniversite kimliğine bağlı kalınacaktır. Rekreasyon alanlarıyla birlikte modern ve kültürel motiflerin ön planda olduğu kimlikli mimari düzenlemeler yapılacaktır. Kampüs içi yaşam merkezleri artırılacak ve uygun bir mimariye kavuşturulacaktır. Bugüne kadar üniversite içinde yapılmış olan farklı üsluptaki binalar mimari bir bütünlük kazandırmak için gözden geçirilecektir. Havuz tabanlı sistem çalışanla çalışmayanı ayırmamakta, bu şekli ile çalışanı teşvik edici özelliği bulunmamaktadır. Elbette tüm çalışanlarımız döner sermayeye katkı sunmaktadır; bu nedenle belli miktarda bu katkının getirisinden pay alma hakkına sahiptirler.Ancak bireysel çabaların da ayrıca değerlendirilmesi ve performansa yansıması gereklidir. Bu nedenle “Havuz Tabanlı Bireysel Farklılık Sistemi”, performans dağıtımında uygulayacağımız yöntem olacaktır.Ayrıca yatak sayısı az yada SGK ödemelerinde yapılan işlerine düşük ödeme yapılan kliniklerin üniversitemize genel katkıları göz önüne alınarak performanstan aldıkları pay arttırılacaktır. Hemşire, asistan ve personelin performansa esas tavan ödeme sınırları yukarı çekilecektir. İşlerin risk ve zorlukları dikkate alınarak hak edilen paylar katkılar oranında arttırılacaktır.

YENİ BİNA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Yeni açılan fakülteler için bağımsız binalar ivedilikle yapılacaktır. Mevcut fakültelerdeki odalar öğretim üyesi onuruna yakışır şekilde revize edilecektir.

Anaokulu ve İlköğretim

Eğitim fakültelerinin uygulama yapabileceği ve personelimizin çocuklarını gönderebileceği özel okul standartlarında modern kreş,anaokulu ve ilköğretim okulu yapılacaktır. Rektörlük bünyesindeki araştırma merkezlerinin etkinliği artırılacak ve yeni araştırma merkezleri kurulacaktır. Böylece, topluma yarar sağlayan ve sanayinin ihtiyacı olan konularda uzmanlaşmış lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır.Malzeme ve Nanoteknoloji, Mekatronik, Enerji, Fıstık, Hububat, Çikolata-Şekerleme, İş Güvenliği ve Ergonomi, Simülasyon ve Modelleme, İplik, Makine Halısı gibi araştırma merkezleri hayata geçirilerek Gaziantep şehrimizin dünyada geldiği yeni sınai ve ticari konuma yakışır yüksek bir ARGE vizyonu ortaya konacaktır.Tüm fakülteler bünyesindeki laboratuvarların modernizasyonu gerçekleştirilerek öğretim üyelerinin araştırma imkanları artırılacaktır.Ek olarak araştırmacı ve teknisyen kadrosunun zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Enstitü ve fakülte işbirliği ile ulusal ve uluslararası yayın potansiyeline sahip akademik dergilerin yayınlanması desteklenecektir. Üniversite bünyesinde oluşturulacak olan kariyer merkezi sayesinde mezunların takip edilmesi, mezun olacaklara iş imkanlarının sağlanması,eğitim seminerleri verilmesi ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi yönünde projeler yapılacaktır.Uluslararası İlişkiler Ofisi yeniden yapılandırılacak ve öğretim elemanlarının tüm yurt dışı faaliyetleri desteklenecektir. Yurtdışı tanınmış üniversiteler ile öğretim üyesi değişimi gerçekleştirilecek ve yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ayrıca öğretim elemanlarının yurtdışı hareketliliğini teşvik edici destekler artırılacaktır. Tüm birimlerde Elektronik Doküman Yönetim Sistemi hayata geçirilecektir. İmza ve onay işlemleri elektronik ortama taşınacaktır. Üniversite,fakülte,bölüm bazında en çok yayın,patent,ödül,uluslararası konferans düzenleme vs. faaliyetleri gerçekleştiren başarılı öğretim üyeleri ödüllendirilecektir.

Lisansüstü programların sayı ve kontenjanları arttırılacak,yeni ve disiplinler arası programlar açılarak büyüme dengeli olarak sürdürülecektir.Bunun yanında akademik gelişimini belirli düzeye çıkarmış bölümlerin uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılması için güçlü destek verilecektir.

HASTANEMİZ İÇİN PROJELER

Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik “Sağlık Teknokenti” kurulacaktır. Hastanemizi engelli hastalarımız için daha iyi bir ortam haline getirmek amacıyla gerekli fiziki altyapı ve     işaretleme çalışmaları yapılacak, hastanemiz ‘Engelsiz Hastane’ haline getirilecektir. Acil Servis hizmetlerinin kapasite ve hizmet kalite standardı yükseltilecektir.

Mevcut yoğun bakım yatak sayıları ve kalitesi arttırılacaktır. “Kalite Verimlilik Katsayısı” dikkate alınarak yatak kullanım etkinliği yükseltilecektir. Disiplinler arası çalışmaların arttırılması amacıyla konseyler aktif hale getirilecektir.

Sağlık İzleme Sistemi kurularak tüm personel ve yakınlarının düzenli olarak sağlık kontrolü ve yaşlarına uygun sağlık taramalarının takibinin yapılması sağlanacaktır. Hastane içi servislerin yatak kapasitesi ve poliklinik sayıları arttırılacaktır.

Hastanemiz otelcilik hizmet kalitesi arttırılacaktır. Tüm servislerimizin fiziki standartları yükseltilecek ve standardizasyon sağlanacaktır. Hastane içinde bulunan eğitim alanlarının fiziki, alt yapı ve cihaz eksiklikleri tamamlanacaktır.

Doku, organ ve kök hücre nakli birimleri uluslararası akredite olmuş bir merkez haline getirilecektir. Personel açığının kapatılması en önde gelen görevimizdir. Standartlara uygun hizmet kalitesini sağlayacak personel sayısının sağlanması ve personel memnuniyeti için çalışmalara ivedilikle başlanacaktır. İleri teknoloji cihaz kullanımı ve ilgili personelin eğitimi teşvik edilecektir.

Cihaz ve malzeme alımında verimlilik ve katkı esasına göre adaletli davranılacak, kliniklerin ihtiyaçları ayırım yapılmadan karşılanacaktır. Tüm öğretim elemanlarının, uluslararası kabul gören bir üniversite hastanesiyle anlaşılarak, nitelik iyileştirme, uluslararası standartlara ulaştırma ve yurtdışı deneyimi kazandırmak amacıyla çalışması ve ortak araştırma yapması sağlanacaktır. Öğretim elemanlarının niteliğini iyileştirme ve yenilenmeyi sağlamak amacıyla eğiticilik, araştırıcılık ve kişisel gelişim benzeri konularda sürekli yetiştirme etkinlikleri düzenlenecektir.Öğretim elemanlarının niteliğini iyileştirme ve yurtdışı deneyimi kazandırmak amacıyla sağlanan yurtdışı bursları artırılacaktır.Tüm personelin niteliğini iyileştirme ve yenilenmeyi sağlamak amacıyla yönetsel beceriler, yazışma teknikleri, bilgisayar okuryazarlığı, iletişim, kişisel gelişim benzeri sürekli yetiştirme etkinlikleri düzenlenecektir.  Tüm öğretim üyesi odalarının fiziki altyapıları gözden geçirilecek, iyileştirilecek ve gerekli teknik ve ofis donanımları sağlanacaktır.Araştırmacıların teşviki kapsamında, bilimsel araştırma projeleri, projelerde yer almaları, proje, staj, seminer, çalıştay, bilim fuarlarına katılım, inceleme gezisi benzeri ulusal ya da uluslararası çalışmalar teşvik edilecektir.

0
mutlu
Mutlu
0
kahkaha
Kahkaha
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
susuyorum
Susuyorum
0
_zg_n
Üzgün
0
a_l_yorum
Ağlıyorum
0
sinirli
Sinirli
0
alk_
Alkış
0
be_enmedim
Beğenmedim
“CAMCI” REKTÖR ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Mahmood Coffee
Uygulamayı Yükle

Uygulamayı yükleyerek, cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan web sitemize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Giriş Yap

Gaziantep Haber, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin