Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

ÇARPIK YAPILAŞMANIN TEK SEBEBİ GÖÇ DEĞİLDİR

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Metehan Gündüz’ le çarpık yapılaşma üzerine yaptığımız söyleşide konuyla ilgili bilgi veren Gündüz, çarpık yapılaşmanın sebebinin sadece göç olmadığını, bu sorunda belediyelerinde çok büyük payının olduğunu söyledi.

Gündüz ile yaptığımız söyleşide İnşaat Mühendislerinin şehre ve şehirciliğe bakış açısını değerlendirme ve sektörde sorunların başlangıç ve çıkış noktasını değerlendirme fırsatı bulduk.

Gaziantep’te çarpık yapılaşmanın en büyük nedeni göç müdür?

Gaziantep geçmişte çok göç alan ve günümüzde de halen göç almaya devam eden bir şehirdir. Çarpık yapılaşmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi göçtür. Bu inkar edilemez fakat bunun yanında diğer sebeplerden bir tanesi de belediyelerdir. Seçim dönemlerinde gösterilen mütevazilik nedeniyle çarpık yapılaşmaya dur denmemesi Maalesef karşımıza çarpık yapılaşmayı çıkarmakta ve hızla ilerlemesini sağlamaktadır. Bu gecekondu bölgelerinin önünü kesmemekle seçim döneminde imar afları çıkarmakla, ruhsatı  olmayan ve kaçak yapılaşmış olan binalara su ve elektrik abonelikleri vermekle bu işe ne yazık ki vatandaşlarımız özendirilmiştir. Birde işin şu boyutunu da söylemeden geçemeyeceğim. İmarları yapılanmış bölgelerimizde bile çarpık yapılaşma anlamında binalar vardır. Bu nedir? Bölgenin imar planlarına uymayan yapılar, yani binanın tabanına oturum yapıldığı ve bunun dışında kat fazlasının olduğu binalar. Bunlarda bence çarpık yapılaşmış binalardır. Bu anlamda birçok sebep sayabilirim. Bize göre, en başta da belirttiğim gibi belediyelerin yapmış olduğu imar planlarını tam uygulamaması neticesinde çarpık yapılaşmanın önü açılmış olmaktadır.

Bu durumda şehir planlaması yani yeni imara açılacak bölgeler ve diğer hususlarda belediyeler sizinle fikir alışverişinde bulunuyorlar mı? Eğer bulunuyorlarsa fikirlerinize öncelik tanınıyor mu?

Belediyeler ile çarpık yapılaşma konusunda bir süre önce birkaç toplantı yaptık. Bununla ilgili çalışmalarda yapıldı, ama hala sonuç raporu gelmedi. Yapılan toplantılarda görüş sorulması önemli fakat bununla ilgili çalışmanın da bir yere vardırılması ve sonuç raporu haline dönüştürülmesi de en büyük detaylardan biri diye düşünüyorum. Çıkan raporlar da belediyelerin ilgili bölümleride incelenmeli. Sivil toplum örgütlerince, önerilen fikirler nelerdir? Bunlar değerlendirilebilir mi veya ne aşamalarda değerlendirilebilir planlama aşamasında mı? Yapım aşamasında mı? Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor.

Gaziantep’te bilindiği üzere birçok arsa zengini var. Son dönemde aşırı artış gösteren emlak piyasasına bu kişiler müdahale edebilir mi? Bu çok tartışılan bir konu bu konuya açıklık getirirseniz sevinirim.

Son dönemde emlak satış fiyatlarının artmasıyla kira fiyatlarının artmasının paralel olduğu düşüncesindeyim. Kentin ileri gelenleri her ilde vardır, ama bu kişilerin imar planlarının veya şehrin gelişim yönünden etkilemelerini yani etik değerler bakımından, maddi değer bakımından baktığımızda doğru bulmuyorum. Benim arsam değerlensin, düşüncesi ile projelenmesi çok yanlış. Şehrin kaderini değiştirdiklerine inanıyorum. Biz şehirden uzaklaşılan yapılanmalara her zaman karşıyız. Şehrin atıyorum şuan yapılaşmış yerlerin yakınında, yöresinde bir yer varsa ve bu yer teknik imkanlar açısından çok sorun yaratmayacaksa bu yerler arsa sahiplerine bakılmaksızın planlama yapılmalıdır ve olması gereken de budur. Bölgelerin gücü elinde bulunduran kişiden dolayı imara açılmasına karşıyız. Şehrin yönlendirilmesi etnik verilere, şehrin alt yapısına ve insanların ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Bu kararı da  belediye başkanları veya belediyenin imar yetkilisi, tek başına almamalıdır. Sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmalıdır.

Kızıl Hisar Bölgesinin imara açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu  toplantıya katıldım. Güzel ve yerinde bir toplantıydı. Yapılan çalışma çok iyi bir çalışmaydı, ama orada sadece planlama hakkında görüş soruldu. O bölgenin imara açılması veya açılmaması anlamın da değildi. Görüş soruluyor sorulmasına ama bana göre bu bölge imara açılmadan öncede soru sorulmalıydı. O planın imara açılmış olmasından sonra tartışmaya açmış olmanız bir anlam ifade etmiyor. Çünkü o çabanın zayi olması demek yapılan emeklerin çöpe atılması demektir.

Siz İnşaat Mühendisleri olarak belli aralıklarla alan çalışması ve değerlendirmesi yapıyor musunuz? Bu konuda düzenli tutuğunuz raporlarınız var mı?

Mesleki alanda çalışmalarımız gittikçe daralıyor. Basına da bu konuları zaman zaman yansıtıyoruz. Bir kere, inşaat müteahhitinin tanımının yapılması gerekiyor. Meslek alanlarımıza yönelik en ciddi tehdit, müteahhit kavramının netlik kazanmamış olmasıdır. Siz bugün muayene olacağınız doktorun iyi bir doktor olup olmadığını sorabilirsiniz. Başka bir deyişle dişçi olmayan birisine gidip dişinizi çektirmek ister misiniz?   Kısacası binayı yaptırdığınız kişinin de mühendis veya mimar olması gerektiğini söylüyoruz ve vurguluyoruz. Olması gerekende budur.  İnsan eğitim aldığı konuda ancak fikir yürütebilir ve insanlara ticaret anlamında müteahhitlik yapabilir. Para sahibide yatırımlarını bu yöne doğru kaydırabilir. Ama kurduğu şirketin büyük bir hissedarı bir mimar veya mühendis teknik elemanı olmalıdır. Bu da meslek ve sektörde en büyük darbe aldığımız durumdur.

Bizim aracılığımız ile dönem dönem meclise ve komisyonlara genel merkezlere  müteahhitlik ile ilgili yazılar gönderiliyor. Son dönemde gündemde ve gözde olan birim değerleme sektörü var.  Bilirkişi hizmetleri anlamında  biz bunu 2008 yılında, ilk başlatan şube olarak aslında üyelerimizin ufkunu açmak anlamında sınavlara hazırlık eğitimini  yapmıştık. Bilirkişi çalışmaları, alternatif  olarak düşünülüyor. Bu sektörde biz eğer müteahhitlik yapamıyorsak,  birilerine kaptırdıysak farklı sektörlere yönelmeliyiz. Diğer yandan iş güvenliği uzmanlığı konusu var.  Yasa ile 2012 de sınırlanmıştı. Fakat 2020’ ye kadar ertelenen bu yasa üzerinde çalışmalar sürüyor. İş Ğüvenliği uzmanı olmanız için öncelikle belirlenen sınavları geçmeniz ve uzmanlık belgesi almanız gerekiyor. Her Mühendis İş Güvenliği Uzmanı olamıyor. Yani yeni çıkan yasalar üzerinde çalışmalarımız oluyor. Basına verdiğimiz bültenlerden de anlaşılacağı üzere zaman zaman bize gelen sorunları değerlendiriyor ve arkadaşlarımızla bir araştırma yapıyoruz. Buna örnek geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir açıklamayı gösterebilirim. İnşaat demirinde ki ciddi artış bizi rahatsız etmiş ve bu konuyu basınla paylaşmıştık. Üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeyeçalışıyoruz.

Yeni imara açılacak bölgelerde sizin gözlemlediğiniz, şuan yapılması gereken, ama yapılmayan sorunlar var mı?

Şimdi imar konusu geldiğinde söylemeden geçemeyeceğim bir konu var.   Gaziantep  için dönem dönem imar planları yapılmıştır. Bu planlar için 70’ li, 80 li ve 90’lı yıllarda ilk adımlar atılmıştır.  Bir önceki Büyükşehir Belediye başkanı  döneminde  yapılan imar çalışmaları, Gaziantep imar planı propjeksiyonu 2025 yılında 3.5 milyon kişiye göre düzenlemiştir. Şuan nüfusumuz 2.341,000 civarında ve bunun 2025 de 3,5 milyon olmayacağını söyleyebilirim.  Gaziantep bölgesine baktığımızda nüfusunun çok çok üstünde planlı bölgeler var.  Bu anlamda ben yeni imar yerleri açılmasına çok da sıcak bakmıyorum. İbrahimli 2 bölgesine baktığımız zaman, merkeze çok da uzak olmamasına rağmen, bu bölgelerin neden daha önceden imara açılmadığını anlamış değilim. En kısa zamanda bu bölgelerin de incelemeler sonunda, faaliyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum.  Bu bölgenin imar çalışmalarının da çok düzenli ve 2012 yılı ve önümüzdeki yılları da değerlendirerek düzenli bir yapılaşma olmasını, Gaziantep’e yakışır bir planlama olmasını umuyorum.

Yeni imara açılacak bölgeler sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılarak buranın ruhsatı var, burayı imara açayım zihniyeti ile değil de gerçekten gerekiyorsa, mantıklı bir açıklaması varsa imara açılmalıdır. Kişiler rant sağlayacak diye emlak sektörüne gölge düşürülmemelidir.

Yeni imara açılacak bölgelerde özellikle nelere dikkat edilmelidir?

Yeni imar çalışmalarında alt yapı çalışmalarına dikkat edilmeli, geçmişte yapılan yanlışlar düzeltilmelidir. Bu durumda  baks sistemi çok önemlidir. Baks sistemi açarsak eğer; yol üzerini kazmadan, yer altından tünel geçirerek, kablo döşemelerini ,doğal  gaz çalışmaları ve diğer çalışmaları tünel içinden geçirerek yola zarar vermeden yapmak diyebiliriz. Bu çalışma bildiğim kadarıyla Karataş Akkent semtinde yapılacaktı fakat uygulandı mı herhangi bir bilgim yok. Tabi yeni imar bölgelerinde  dikkat edilecek birçok şey var. Yollarının da kırmızı kodları ile binalara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda uzmanlardan fikir alınmalı ve uygulanmaya konulmalı, yaşadığımız an değil geleceğe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Gelecekteki nüfus artışından tutunda birçok konu ele alınarak yapılanmaya gidilmelidir.  Kırmızı kod çalışması en son  İbrahimli de çok tanınmış bir ailenin bulunduğu bölgede yapıldı. Bunu da söylemek istedim.

Kaliteli bina deyince aklınıza ne geliyor?

Gaziantep’te kaliteli binaları ben şu şekilde değerlendiriyorum; benim için kaliteli bina boyası, seramiği, kartonpiyeri, güzel olan bir bina değildir. Yapısal anlamda taşıyıcı sistemi, alt yapısı, çevre düzenlemesi ve  plan çalışmaları ile İbrahimli, Emek, Güvenevler, Osmangazi, Fatih ve Karataş gibi yerler Gaziantep halkı tarafından beğenilen yerler.  Kısacası nerede yapılırsa yapılsın, teknik anlamda ciddi projeleri yapılmış, ciddi mühendisler , ciddi mimarlar ve uygulaması da teknik elemanlar tarafından kontrol edilmiş, binalar benim için sağlıklı binalardır.

Şehrimiz engelsiz bir şehir mi? Engeliler için yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir dönem bu konuda değişik çalışmalarımız oldu. Hem Gaziantep adına, hem Türkiye adına ..

Bu konuda Belediyelerin  projeler hazırladıklarını, ama diğerleri gibi bunun da sonuçlanmadığı biliyorum. Bunlardan bir tanesi otobüs seferleri konulmasıydı. Siz şuan kaç engelli aracı görüyorsunuz. Maalesef bazı şeyler uygulamada yoksa olmamış demektir. Bizi soracak olursanız açıkçası bizde şuan da bir şey yapamıyoruz. Dönem dönem yapmak istediğimiz projelerimiz oldu fakat gerçekleştiremedik. Mesela İmara açılacak bölgelerde engeliler de düşünülmeli ve engelsiz şehircilik anlayışı geliştirilmeli. Bu da maalesef tek kurumla olmuyor, tüm kurum ve sivil toplum kuruluşları elini taşın altına koyması gerekiyor. Eksiklerimizi gidermeye Avrupa standartlarını yakalamaya çalışmalıyız. Bu konuda eksikliğimiz var inşallah bunları gidereceğiz.

Hayvan pazarının yıkılması ve Çıksorut bölgesindeki yeni gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şehir içinde hayvan pazarı olması zaten çok güzel bir manzara değildi. Kaldı ki trafiği aksatmasından tutunda kötü kokusu, manzarası yaşam şartlarına uygun değil. Yıkım, yerinde bir karardı. O bölge Gaziantep’i çok geride bırakan bir bölgeydi. Şimdi yeni ve sağlam projelerin hayata geçirilecek olması sevindirici. Gaziantep’in bu tür geri kalmış ve çarpık yapılaşmış bölgelerinde bu tür yenileme çalışmaları olmalı ve sağlıklı yapılar ile bölge yeniden inşa edilmelidir. Şehrimiz ayrıca tarihi dokuya sahip yerleşim alanlarına da sahip. Bu bölgeleri de kültürümüzü kaybetmeden buraların restore veya yenileme çalışması ile Gaziantep’e yakışır biçimde inşa edilmelidir. Son dönemlerde Belediyelerin bu konuda çalışmaları olduğunu biliyorum, mevcut gelişmelerin şehrimiz için olumlu ve güzel olacağını düşünüyorum.

1110 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+7 = ?