Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

ÇYDD’deyeniBaşkanınıseçti

ÇYDD GaziantepŞubesiYönetimKuruluBaşkanıyapılanolağankongreileseçildi.

18 Mayıs 2011’de Gaziantep’te kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nusret ERTÜRKÜNER oldu.

ÇYDD Yönetimiyenibaşkanıveşubeyönetimorganlarınıseçti. 2. BaşkanAydaFilizSerin olurken, GenelSekreterliğeElifDidemTekerekoğlu getirildi. Basın YayınDanışmanıise CengizEroğluoldu. 90 üyesibulunan ÇYDDyıliçerisinde 250 üyeyeulaşmayıhedefliyor.Yenidenbaşkanseçilen Av. Ayşe ErtürküneryaptığıkonuşmadaöncelikleÇYDD’ningörevvemisyonunuaçıklayarakyaptıklarıçalışmalaradeğindi.

Ertürküner; “BüyükÖnder Atatürk’ünilkevedevrimlerininaydınlığında geleceğin çağdaş nesillerinin yetişmesini amaç edinen ÇYDD’nin vizyonu ve misyonu  o büyük dehanın işaret ettiği Muassır Medeniyetlerin” ta kendisidir. Bu yolda yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, AtatürkilkeveDevrimlerinikorumak, geliştirmek, çağdaşeğitimyoluylaçağdaşinsanveçağdaştoplumaulaşmakamacıyla, kazanılmışhaklarınkorunupgeliştirilmesiilkesinigütmekamacıyla1989 yılında kurulan bir dernektir.

ÖNCE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ALTI ÇİZİLMELİ

Biz her zaman eğitim ve öğretimin gerekliliği, kadınlarımızın özellikle okula gitmeleri ve kendilerini geliştirmelerini öncelikli görevimiz olarak bildik. Bu güne kadar Baba Beni Okula Gönder, Anadolu’da Bir Kızım Var, Bir Işıkta Siz Yakın projelerini de Kardelenler projesinde olduğu gibi uluslararası üne ve ödüle kavuşturarak yılın projeleri arasında yer almasını sağladık.Gaziantep Şubesi olarak kısa bir süre içerisinde bir çok etkinlik yaptık. Yaklaşık 143 öğrenciye burs verdik ve farklı faaliyetlerle kadınlarımıza ulaşıp eğitim adına yapabileceklerimiz üzerinde bir istatistik oluşturduk.

Gaziantep’tefaaliyetgösterensiviltoplumörgütleriarasındaeksikliğinihissettiğimizvetemsilcilikdüzeyindeçalışmalarınıbaşarıylasürdürenbumümtazderneğinGaziantepŞubesiniözveriliçalışmalarıylabizekazandıranKurucuBaşkanveYönetimKuruluÜyelerimizeşahsımveYönetimKurulumadınaşükranlarımısunuyorumdedi.

YönetimKuruluveDerneküyeleri; “ BaşkanımızısonunakadardestekleyeceğizvenepahasınaolursaolsunDerneğimizinmisyonuvevizyonunasahipçıkacağız. ÇağdaşTürkiyeveÇağdaşbirtoplumiçinvarolmanıngereğiniyerinegetirmekbizleringörevidir” dedi.

.

Etiketler: » » »
1207 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+2 = ?