logo

EMO Gaziantep Şubesi, İSGGM Genel Müdürü Yenidünya’yı makamında ziyaret etti

EMO Gaziantep Şubesi, İSGGM Genel Müdürü Yenidünya’yı makamında ziyaret etti

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, Ankara’da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sn. Sedat YENİDÜNYA’yı ziyaret ederek, İSG gündemine ilişkin tespitler ve öneriler de bulundular.

Şubemiz İSG Komisyonu olarak, İSG konusunda yaşanan sorunlar ve önerilere ilişkin birçok toplantı gerçekleştirildi, bir rapor hazırlandı. Rapor Komisyon üyelerince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne (ISGGM) sunuldu. Ziyarete, Şube Başkanı İslim ARIKAN, Komisyon Başkanı Bülent DAŞOLUK, Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Dr. Öğretim Görevlisi Derya Çevik TAŞDEMİR, Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yöneticisi Cihan ERDOĞAN katılarak, rapor konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sedat Yenidünya ISG konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İlgilerinden dolayı EMO Gaziantep Şubesi Yenidünya’ya teşekkür ederek, Tespit edilen hususlar ve ülke genelinde  İSG konusunda yaşanan ve çözüm bekleyen hususlar konusunu gündeme getirdi.

Arıkan,  “2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile birlikte işyerlerinde çalışan sayısı ve tehlike sınıfı dikkate alınarak, iş güvenliği uzmanından hizmet alınması yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca Uzmanların yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri 28512, 28545 ve 28792 sayılı yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Ülkemiz açısından iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak bu gelişmeler olumlu olmakla birlikte yeterli değildir. Bu yeterliliğin sağlanması da iş güvenliği uzmanlarının etkin ve verimli çalışmasına, bunun için de işverenden bağımsızlaştırılmasına ve yetkinlik kazandırılmasına bağlıdır. Uzmanların kendilerinden beklenen bu verimliliği gerçekleştirebilmeleri, yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi ile mümkün olabilecektir” dedi.

EMO tarafından Genel Müdür Yenidünya’ya  konuya ilişkin sunulan tespit ve öneriler şöyle;

Tespit ve Önerilerimiz:

· İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması önemlidir. İSG dersleri, İlkokuldan itibaren ders konularının içerisine, Orta, Lise, Üniversitelerde de, ders müfredatlarına girmelidir. Üniversiteler ve Meslek Odaları ile birlikte meslek alanlarına ilişkin kamu spotu hazırlanması, kamu spotlarının yaygınlaşması, ISG konularında farkındalığı artıracaktır.

· İSG uzmanlarının aldığı eğitimler yetersiz olmaktadır. İş güvenliği uzmanlığı eğitim programları yeniden ele alınmalı, süre ve içerik olarak yeniden düzenlenmelidir. Uzmanların bilgilerinin yenilenmesine yönelik sürekli eğitimler olmalıdır.

· A sınıfı uzman çok tehlikeli, B sınıfı tehlikeli ve C sınıfı az tehlikeli işyerlerinde görev alabilirken, yapılan son güncellemeler ışığında, 1/7/2020 tarihine kadar, B sınıfı uzmanlar çok tehlikeli işyerlerinde, C sınıfı uzmanlar da tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de çalışabileceklerdir. İSG konusunda kamu ve özel sektör fark etmeksizin ilgili yasanın 01.07.2020 tarihinde uygulamaya geçmesini bekliyoruz.

Uzman çalıştırmaya ilişkin yükümlülüğün 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri ile kamu işyerlerinde ötelenmesi, yükümlülüğü ötelenmeyen işyerlerinde de uzman çalıştırmama alışkanlığı getirmiştir. Devlet Kurumları veya özel işyerleri ayırımı yapılmamalıdır. Yasadaki ertelemelerin kaldırılarak denetimlerin sıklaştırılması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanmasına ihtiyaç vardır.

· 6331 sayılı kanun uzmanlara her ne kadar işi durdurma, bakanlığa bilgi verme yetkisi verse de, pratik uygulamada uzmanlar işverenin yetki ve talimatlarını yerine getirmek zorunda bırakılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için uzmanların kamu desteğine ihtiyacı vardır.(Yapı Denetim Sistemi gibi, OSGB havuzu oluşturulması, SGK matrahında işsizlik fonu gibi, zorunlu firmalara iş güvenliği fonunun eklenmesi sağlanabilir)

· OSGB’lerde uzman olması durumunda, sınırsız işyeri ile anlaşma durumu söz konusudur. Yeterince uzman bulundurması halinde, şehrin tüm işyerlerini 1 OSGB alabilmektedir. Etkin yönetim için işyeri sayı sınırlaması getirilmelidir.

· Uzman odası, mesul müdür odası m2 alanları ile tanımlanmış, ancak küçük, orta, büyük ölçekli işyerlerine göre de aynı m2’ye sahiptir. Yani 500 firması olan bir OSGB ile 50 firması olan bir OSGB aynı minimal fiziki şartlarla kabul görmektedir. Düzenlemeye ihtiyaç vardır.

· Yapılarda Şantiye Şefi için, İSG uzmanlık belgesinin istenmesini öneriyoruz.

· Bazı OSGB ler çalıştırdıkları İSG profesyonellerini SGK ya giriş yaptırmamakta, İSG Katip sistemi buna müsaade etmektedir. Bu durumda, hem haksız rekabet oluşmakta, hem devlet prim geliri kaybına uğramaktadır.

· İnşaatlarda değişken iş gücü dolayısı ile, sistem atamalarında sürekli güncelleme gerekmektedir, uygulamada bu güncellemeler yapılamamaktadır. İSG Katip sisteminde ilgili personel atamalarının belirli periyotlarla otomatik güncelleme yapılıp, sürenin yetmemesi durumunda hem işverene hem de ilgili personele bilgi verilmesinin sağlanması uygun olacaktır.

· İnşaatlarda klasik risk değerlendirmesi yerine her seviye ve kat için belirlenmiş kontrol listeleri uygulamasına geçilmelidir. Böylece daha anlaşılır ve etkili bir kontrol sistemi oluşmuş olacaktır.

ISGGM Genel Müdürü’nün yaklaşımlarının, yaptıkları çalışmaların, sorunları çözmede hızlandırılacağına inancımız tamdır. Bu vesile ile tekrar İSGGM Genel Müdürüne teşekkürlerimizi sunar, uzman ve OSGB’lerin etkin ve verimli çalışma ortamlarının sağlanmasını dileriz.

Kazasız günlerin, güvenli çalışma ortamının hepimizin ortak hedefi olduğunu, sunulan raporun takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Etiketler: » »
24 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?