Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

İNTERNET GÜVENLİĞİ, SAĞLANMALIDIR

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, internet kullanımı ve çocuklar üzerinde zararlı etkilerinin araştırılması için komisyon kurulması hakkında TBMM’de Ak Parti Grubu adına konuştu.

Daha önce TBMM Başkanlığı’na Konuyla ilgili bir araştırma önergesi veren Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, vermiş olduğu önerge hakkında TBMM Genel Kurulunda Ak Parti Grubu adına söz aldı. Türkiye’de başta internet olmak üzere Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımının çocuklar ve gençler arasında giderek artmakta olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’de yapılan araştırmalar, bilgi iletişim teknolojilerinin haberlerin izlenmesi, sosyal medya kullanımı ve eğlence amacıyla kullanıldığının göstermekte olduğunu söyledi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; “Ayrıca e-devlet uygulamaları çerçevesinde, nüfusun her kesiminin giderek yaygınlaşan ve yoğunlaşan oranda internet ara yüzünü ve çeşitli mobil uygulamaları kullanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’de internet ortamında elektronik ticaretle yılda yaklaşık 23 Milyar TL’lik harcama yapılmaktadır. Bu da Türkiye’de yapılan yıllık harcamaların %8’ine tekabül etmektedir. Bu bağlamda istenmeyen mesajlar ve alışveriş güvenliği söz konusu olmaktadır.

GENÇ BEYİNLER BÜYÜK TÜRKİYE’NİN GELECEĞİDİR

Günümüzde bilgiye ulaşmanın en kolay yolu internettir. Yediden yetmişe her yaş grubundan insanın günlük hayatta doğrudan veya dolaylı olarak kullandığı bir teknolojidir. İnternetin zararlı kullanımı özellikle çocuklar üzerinde birçok sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle internetin yol açabileceği zararların son derece dikkatli bir şekilde tespit edilmesi ve gereken önlemlerin en etkili şekilde alınması bir zarurettir.  Çünkü genç beyinler Büyük Türkiye’nin geleceğidir. Bilgi çağında teknolojideki süratli değişimin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı da aşikârdır.

Asıl önemli olan hangi bilgiye ulaşılacağı, ulaştığımız bu bilgiyi nasıl kullanacağımızdır. Muhakkak ki her bilginin iyiye ve kötüye kullanımı, istismarı söz konusudur. Bu istismarlardan kaynaklanan bir kısım pazar ve çok büyük parasal imkânların da olduğu rantlar oluşmaktadır.

İNTERNETİN YARARLARI YANINDA BİRTAKIM RİSKLERİDE VARDIR

Yararları yanında bir takım riskleri de beraberinde getiren Bilgi İletişim Teknolojileri uzun süreli kullanımlarda bağımlılık ve dikkat dağınıklığı gibi psikolojik,  göz bozukluğu gibi fiziksel rahatsızlıklara da neden olmakta zaman kaybını da beraberinde getirmektedir.           Bir diğer olumsuz tarafı da internet oyunlarından sanal para alabilmek maksadı güdülerek maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların asgariye indirilmesi konusunda uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.            İnternet kullanımı, bilgiye ulaşım, bunun istismarı, kötüye kullanımı gibi konuların ceza hukukuyla ilgili boyutu bulunmakta ve bu konu üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir.           Bilgi İletişim Teknolojileri öncelikle eğitim kurumlarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru kullanımı konusunda yönlendirme ve bilgilendirmenin düzgün yapılması, web sitelerinin yaş sınırına uygun olarak gerekli kurumlar tarafından denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra gerekli yaptırımların da uygulanması gerekmektedir.

Türkiye çapında kentsel ve kırsal bölgelerde, seçkisiz tabaka yöntemiyle seçilen 9-16 yaş arası yapılan araştırmaya katılan tüm çocuklar İnternet’i kullanmakta olup, %40’ı kendi bilgisayar veya dizüstü bilgisayarına sahip ve diğer %39’u bilgisayarını diğer aile fertleri ile paylaşıyor olmasına rağmen, ebeveynlerin sadece %29’u İnternet’i kullanmaktadır. Erkek ve kadın ebeveynlerin İnternet kullanım oranları arasında oldukça büyük bir fark vardır; %29’luk dilim içerisinde erkek ebeveynlerin %49’u ve kadın ebeveynlerin sadece %24’ü İnterneti kullanmaktadır. Avrupa ülkelerinde erkek ebeveynlerin %87’si ve kadın ebeveynlerin ise %82’si İnternet kullanıcısıdır.  İnternet’i kullanmaya yetecek kadar bilgiye sahip olan çok az sayıdaki ebeveyn, ne çocuklarının teknoloji kullanımı sırasında elde edeceği imkânları ve karşılaşabileceği riskleri anlamakta, ne de İnternet’te onları rahatsız edecek durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak yardımı sağlayabilmektedirler.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ HAZIRLAMAK BİZLERİN GÖREVİDİR

Çocuklarımızın Türkiye’nin geleceği açısından umudumuz olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır.  “Çocuklarımızın geleceğini hazırlamak bizlerin görevidir.”  Önce bilgiyi başarıp sonra ulaşacağız. Yapılan ve yapılması planlanan tüm çalışmaların bu yönde olması gerekmektedir.      Çocukların ve gençlerin online ortamlarda karşılaştıkları riskler arasında kişisel bilgilerin verilmesi, müstehcen içeriklerle karşılaşması, şiddet ve nefret içerikli metin ve yorumlarla karşılaşması, online tacize ve istenmeyen cinsel yorumlara maruz kalması gibi olumsuz durumlar ön plana çıkmaktadır.         Çocukların internet kullanımının artmasıyla karşılaştıkları riskler de artmaktadır.            Güvenli internet kullanımı konusunda hükümet olarak daha önce de bir takım düzenlemelerimiz olmuştu. Güvenli internet kullanımı konusunda 28 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan “Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde” yer alan maddeye göre isteyen internet aboneleri güvenli internet hizmetini kendi servis sağlayıcılarına başvurarak ücretsiz olarak edinebilmektedir. Uygulamaya girdiği 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren 42 bin kişi tarafından kullanılan güvenli internet hizmeti kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmektedir.

İNTERNET GÜVENLİĞİ OLMAZSA OLMAZDIR

Unutulmamalıdır ki internet dünyaya açılan bir penceredir. Bilgiyi kullanırken planlama yapmak oldukça önemlidir. İnternetin güvenli olması hem bizler hem de çocuklarımız için olmazsa olmazdır. Çocukların internet güvenliğine ilişkin olarak, her ne kadar şeffaf ve bağımsız bir değerlendirmeye imkân vermese de, kişisel koruma önlemleri kesinlikle desteklenmelidir. Kanun uygulayıcı birimler, çocuklara dönük web site tasarımları ve kullanışlı ara yüzler, güvenli arama metotları, içerik ve servis sağlayıcılar, çevrimiçi güvenlik kaynakları gibi çeşitli şekillerde düzenlenen çevrimiçi ortamda çocuklar daha kolay bilinçlendirilecektir.             Ak Parti Hükümeti olarak her öğrenciye bir tablet sözümüz vardı. Diğer büyük projelerimizde olduğu gibi bu sözümüzün de arkasında olduğumuzu Fatih Projesiyle göstermekteyiz. Hükümetimizin hayata geçirmiş olduğu Fatih Projesi kapsamında bilgi teknolojilerini daha iyi takip edebilmek ve bilgi çağı gençliği yetiştirmek maksadıyla öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tablet bilgisayarlar pilot bölgelerde dağıtılmaya başlanmıştır.

Etiketler: » » » » »
617 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?