logo

Zorlu Enerji, Garaj Tapulu Dairelerin Gaz Kullanımı Hakkında Açıklama Yaptı

Zorlu Enerji, Garaj Tapulu Dairelerin Gaz Kullanımı Hakkında Açıklama Yaptı

Zorlu Enerji, Garaj tapulu dairelerin gaz kullanımı hakkında açıklama yaptı.

Garaj tapulu meskenlerin gaz kullanımına ilişkin açıklama yapan Zorlu Enerji vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak bilgilendirdi.

İşte o açıklama:

“Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından Gaziantep bölgesindeki doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında yürütülen abonelik hizmetleri esnasında, aboneler tarafından kurumumuza sunulan taşınmazlara ilişkin binaların inşaat ruhsatlarında “garaj” olarak gösterilen ortak kullanım alanlarının daha sonra binayı yapan firmalar tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun “Otoparklar” başlıklı 37. maddesine aykırı olarak “konut” haline dönüştürülerek satıldığı ve ilgiliye de mesken tapusu yerine “garaj tapusunun” verildiği yetkililer tarafından tespit edilmiştir.

Bu nedenle, garaj tapulu yerlerin ilgili Belediyeler tarafından niteliğini mesken olarak tescilini yapmaması sebebiyle, mesken olarak alınan abonelikler, abonelik işlemleri sırasında müşteri tarafından yazılı olarak ibraz edilmiş olan taahhütname gereğince, dağıtım şirketimiz tarafından iptal edilmiştir. Bu durumdaki garaj tapulu taşınmazların maliklerinden Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapanlar olmuştur. Bu başvuru sahipleri için Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve bu karara istinaden garaj tapulu yerlerin mesken olarak abonelik işlemleri yenilenmiş ve bu taşınmazlara doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Bu arada 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanmasıyla kamuoyunda “İmar Barışı” olarak adlandırılan süreç uygulanmaya başlamış ve bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. maddeyle, imara aykırı yapıların “Yapı Kayıt Belgesi” ile kayıt altına alınması yoluyla, mevzuata uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile garaj tapulu taşınmazların da imara aykırılığının giderilmesi, mesken olarak kaydının yapılması ve elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerinin yapılmasının önü açılmıştır.

Nitekim 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam eden “Yapı Kayıt Belgesi” alma süreci içinde “garaj tapulu” olarak ifade edilen ancak mesken statüsünde kullanılan taşınmaz maliklerinden 2263 adedi, Yapı Kayıt Belgesi’ni almış ve kendilerine doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Garaj tapulu taşınmazlarına doğal gaz abonelik işlemi yapılmadığı veya gaz arzı durdurulduğu gerekçesi ile Tüketici Mahkemesine Başvurarak Tedbir kararı ile abonelikleri yapılan ve gaz arzı sağlanan 649 abonemizden ise sadece 265 âdeti, “Yapı Kayıt Belgesi’ni” alarak Kurumumuza veya Mahkemesine ibraz etmişlerdir. Dolayısıyla imara aykırılığı giderilen ve mesken olarak kayıt altına alınan bu taşınmazlara kalıcı olarak gaz arzı sağlanması mümkün olmuştur.

Ancak Tüketici Mahkemesi’nin tedbir kararı ile gaz arzı sağlanan 102 adet garaj tapulu taşınmazın malikinin ise davalarını takip etmedikleri, yasal düzenlemede yer alan Yapı Kayıt Belgesi’ni temin ederek, ne kurumumuza ne de gaz arzının devamı için dava açmış olduğunuz Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi’nde ibraz etmedikleri için mahkeme kararı ile bu maliklerin davalarının açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Mahkeme bu kararı ile HMK 397/2 uyarınca yargılama süresince doğalgaz arzının devamı için vermiş olduğu tedbir kararını da ortadan kaldırmıştır.

Bu durumda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme çerçevesinde gerekli işlemleri yapılarak mesken olarak tescil ettirilmeyen ve doğal gaz arzının sağlanmasına yönelik tedbir kararı da ortadan kalkan 102 adet garaj tapulu taşınmazın maliklerine 17.08.2020 tarihinde, yasa gereği gaz arzlarının kesileceğini ifade eden yazılı bir bildirim yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu bildirim ile ilgili maliklere; Zorlu Enerji olarak müşteri odaklı yaklaşımımızla abonelerimize elimizden gelen kolaylığı sağlamak adına adli tatili ve içinden geçtiğimiz pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak 15 Ekim 2020 tarihine kadar süre verilecektir. Bu süre içinde ilgili maliklerin taşınmazlarının imara aykırılığını giderememeleri veya gaz arzlarının devamı için Tüketici Mahkemeleri’nden yeni bir tedbir kararı almamaları halinde mevcut mevzuatlar gereği gaz arzlarının durdurulmasının zorunlu olduğu iletilecektir.

İmara aykırı bu yapılaşmanın düzeltilmesi veya yapı ruhsatına aykırı olarak inşa edilmiş bir yerleşim birimine gaz aboneliği verilmesinin, mevcut mevzuat gereği şirketimiz yetkisinde olmadığının, mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isteriz.”

Etiketler: » » » » » »
104 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+7 = ?