Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

YENİ YILA VERGİ ARTIŞLARIYLA GİRECEĞİZ!

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal KAZAK; Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme gelen “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı” hakkında Şehit Dr. Ersin ARSLAN toplantı salonunda bir basın açıklaması düzenledi. Kazak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2013 bütçesinde KDV tahsilâtının %18; ÖTV tahsilâtının %17 artması planlanıyor.

Tasarı incelendiğinde 2012 yılında artan bütçe açığının ve tehlike sinyalleri veren cari açığın, yatırımların kısılması ve vergilerin artırılması yoluyla kapatılmaya çalışılacağı görülüyor.

Öyle ki; 2013 yılı için enflasyon hedefinin %5,3 ve büyüme hedefinin %4 olarak belirlenmesine rağmen, toplam vergi gelirlerinin 279 milyar liradan 318 milyar liraya çıkması öngörülüyor. 2013 yılında vergi gelirlerine eklenmesi düşünülen 39 milyar TL, ortalama %14’lük bir vergi artışı anlamına geliyor.

2012 2013 Hedef Artış
Toplam Vergi Geliri 279 318 %14
KDV 82 97 %18
ÖTV 71 83 %17
Kurumlar Vergisi 29 29 0
Yatırımlar 34 33 -%2,9

Kaynak: Maliye Bakanlığı, BUMKO

Bütçe tasarısının dikkat çeken bir başka yönü ise; 2013 yılındaki %4 büyüme ve %5,3’lük enflasyon hedefine rağmen 2012 yılında 29 milyar TL olması beklenen kurumlar vergisinde önümüzdeki yıl için hiç artış öngörülmemiş olması.

Tasarıya göre önümüzdeki yıl Türkiye’de %4’lük bir büyüme; tüm mal ve hizmet fiyatlarında %5,3 ve toplanacak tüm vergilerde %14’lük bir artış olacak ama büyük şirketlerin ödediği vergiler hiç artmayacak. Bu ekonomik beklentiler ışığında 2013 yılında büyük şirketlerden yeni vergi alınmayacağı ortaya çıkıyor. Buna göre mutlu azınlık, vergi artışlarından etkilenmeyecek.

Tasarıda dolaylı vergi olarak adlandırılan, ÖTV tahsilâtının %16,9’luk bir artışla 71 milyar liradan 83 milyar liraya; KDV tahsilâtının da %18,3’lük bir artışla 82 milyar liradan 97 milyar liraya çıkacağının hesaplanması, 2013 bütçesinin gelir kalemlerinin yeni dolaylı vergiler yoluyla dar ve sabit gelirlilerden karşılanacağını gözler önüne seriyor.

2013 yılında yatırım harcamalarının ise 34 milyar TL’den 33 milyar TL’ye düşecek olması ise, önümüzdeki yılın işsizlerimize yeni umutlar ve iş kapıları açmayacağının bir işareti olarak karşımızda duruyor.

Özellikle ÖTV ve KDV’de yüksek oranlı artışlar planlayan yetkililerin Kurumlar Vergisi tahsilâtında hiç artış düşünmemiş olmasının, 2013 yılı bütçesindeki niyeti gözler önüne sermektedir.

Herkesten kazancı oranında vergi toplayarak, adil bir gelir dağılımı sağlamakla yükümlü olan iktidar, çok kazanandan hiç vergi almayarak yeni bir adaletsizliğe imza atacaktır.

2013 yılında Türkiye’nin %4 büyüyeceği düşünülüyorsa, büyük şirketlerden alınacak Kurumlar Vergisi tahsilâtı neden aynı kalacaktır? Yetkililer bu mantıksızlığı izah etmek durumundadır.

2013 yılı bütçesinde memur, işçi, emekli, dul ve yetim  gibi dar ve sabit gelirli vatandaşlara ayrılan ödenek, toplam milli gelirin yalnızca %7,1’idir. Milli Gelirin %92,9’unu mutlu azınlığa ayırmak  hangi adaletle bağdaşmaktadır?

ÖTV ve KDV’ye %18 artış öngörüp, yatırımları azaltmak, sürekli garip gurebadan bahsedenlere hiç yakışmamaktadır. Görülüyor ki; bugüne kadar ekonomik büyümeden dar ve sabit gelirlilere pay vermeyen AKP iktidarı, 2013 yılında da mutlu azınlık için çalışacak ve halkın sırtına binmeye devam edecektir.

Etiketler: » » » » » » » »
457 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+1 = ?