Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

“2023 HEDEFİ” KADIN İSTİHDAMINA BAĞLI

Türkiye’nin önemli sıkıntılarından bir tanesi olan kadın istihdamına ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantı Gaziantep Valisi Erdal Ata başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Toplantıya Gaziantep Valisi Erdal Ata, Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan, Şehitkâmil Kaymakamı Mehmet Aydın, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin, İletişim Uzmanı Emel Esen Altun ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı. Gaziantep Valisi Erdal Ata, Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesinin nüfusun yarısını kadınların teşkil etmesine rağmen istihdam edilenlerin oranına bakıldığında kadın istihdam oranının %50’ye yakın olmadığını ve bu rakamların çok altında olduğunun görüldüğünü söyledi. Ata; “İlimizle ilgili rakamlara baktığımızda toplam çalışan sayısı 119 bin. Bu sayı içerisinde erkek çalışan sayısı 104 bin, kadın çalışan sayısı ise 14565’tir. Bu demek oluyor ki kadınlar erkeklerin %14’ü kadar çalışıyor. Nüfusumuzun 1 milyon 753 bin olduğunu kabul ettiğimizde çalışan kadın sayımızın ne kadar az olduğunu görebiliriz.

BU KADAR BAŞARILI BİR KİTLE MUTLAKA EKONOMİYE KAZANDIRILMALIDIR

Yıllardır idarecilik yapan birisi olarak gerek ilköğretim ve gerek ortaöğretimde yapılan tüm yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin 10’da 9’u kız öğrenci diyebilirim. Bu kadar başarılı bir kitlenin çalışma hayatından uzak tutulması ekonomi için büyük bir kayıptır. Türkiye’de istihdama katılacak olan kadın sayısının arttırılması için Devlet olarak gerekeni yapmalıyız. Biz ekonomik yönden dünyanın on büyük ekonomisi arasına girmek istiyorsak kadınlarımızı evde oturtarak, ev işi yaptırıp, çocuklara baktırarak bunu başarmamız mümkün değil. Ben bu nedenle bu tür projelerin önemine inanıyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu projeler sayesinde hem ilimizde, hem de Türkiye’de çalışacak kadın sayısı artacaktır diye düşünüyorum. Türkiye’de istihdama katılan kadınların büyük bir kısmının eğitimliler içerisinden olduğunu görüyoruz. Mesela üniversiteyi bitirip iş hayatına katılan kadınların oranı %70. Bu nedenle İŞKUR bünyesinde açılacak meslek edindirme kursları veya buna benzer kursların önemi var ama asıl önemli sorun kızlarımızın eğitimi konusunda gerekli özeni gösterip onları iyi bir meslek sahibi yaparak hayata atılmalarını sağlamaktır.

GAZİANTEP, KADIN İSTİHDAM VERİLERİNDE İVME KAZANMIŞTIR

Gaziantep İşkur İl Müdürlüğü’nün istatistik verilerine ilişkin sayısal rakamları sunan İl Müdürü Siraç Ekin, Gaziantep’te 2012 yılında kadınların iş talepleri ve istihdam oranlarında ciddi anlamda bir artış sağlandığını bu hususun Gaziantep İş Kur İl Müdürlüğünün kadın istihdamına yönelik bakış açısının bir sonucu olduğunu söyledi. Toplantının amaçlarından bir tanesinin de Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Kadın İstihdamı Destek Operasyonu kapsamında yerel statüde üretme kapasitesinin arttırılması ve bir model geliştirilmesinin hedeflendiği olduğunu da belirten ve bunun merkezde merkez model gücü oluşturulması taşrada ise il istihdam ve mesleki eğitim kurumlarının alt birimi olarak yerel görev bilinci oluşturulması olarak planlandığını ifade etti.  Ekin; “ İş Kur İl Müdürlüğü olarak 2011 ve 2012 yılına ilişkin açılan kurslar ve programlarda sayısal verilere baktığımız zaman kadınların işe başvuruları veya kurslara başvuruları erkeklere nazaran daha az olsa da bazı programlarda daha fazla olduğunu görüyoruz. Mesela 2011 yılında 91 kurs açılmış bu kurslardan 1390 adedi erkek 761’i kadın. Bu kurslara başvuranların %3,2’si oranında da istihdama yönlendirme yapılmıştır. Burada kurslara katılım erkeklerin sayısı kadınların iki katı iken istihdamda işe yerleştirme oranı 1/5 olarak görülüyor. 44 adet staj programı başlatılmış ve bu staj programlarında 79 erkek yer alırken 102 kadın katılmıştır. Burada kadın sayısının erkeklere nazaran biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. İstihdam garantili kurslarda da yine 18 adet istihdam garantili kursun içerisinde 293 erkek yer alırken 125 kadın müracaat etmiştir. Kadının istihdamına bakış açısının ne olduğunu bu verilerle görebiliyoruz. En önemli olanlardan bir tanesi de girişimcilik kurslarının ilimizde olmasıdır. 2011 yılında 8 adet girişimcilik kursu başlatılmış, bu girişimcilik kursuna başvuru sayısına baktığımızda 124 erkek, 64 kadının başvurduğunu görüyoruz. İşgücü yerleştirme kurslarında da 17 kurs açılmış 253 erkek, 158 kadın katılmıştır. Toplum yararına çalışma programları kapsamında 90 programa 4293 erkek katılırken 662 kadın katılmıştır. Hibe projelerinde 4 kurs açılmış ve 198’i erkek olmak üzere 192 bayan katılım sağlamıştır.

GAZİANTEP İŞKUR, KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERMEKTEDİR

2012 yılı 4 aylık sayısal verilerine baktığımızda girişimcilik kurslarında 2011 yılında %35 oranında müracaat yapılmış iken 2012 yılında bu oran %37’e çıkmıştır. Staj programlarında kadınlar açısından 2011 yılında %56 iken 2012 yılında %59’a çıkarıldı. Kurslar programında 2011 yılında %34 iken bu sene ilk dört ayı itibariyle %43’e ulaşmıştır. Toplum yararına çalışma programları kadın istihdam oranı %13’iken 2012 yılında %19 olarak gerçekleşti. Toplamda 2011 yıl sonu itibariyle %24 kadın istihdamına yer verilirken veya katılım sağlanırken bu rakam 2012 yılının nisan sonu itibariyle %33’lere çıkmıştır. 2012 yılında kadınların iş talepleri ve istihdam oranlarında ciddi anlamda artış sağlanmıştır. Bu husus Gaziantep İş Kur İl Müdürlüğünün kadın istihdamına yönelik bakış açısının bir sonucudur.

EĞİTİM ALMIŞ KADIN İŞ ARAMADA DAHA CESURDUR

Gaziantep İş Kur İl Müdürlüğü olarak kadınların iş gücü piyasasında yer alması bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Eğitim almış kadının iş aramada daha cesur olduğunu istatistikler bize söylemektedir. Son yıllarda kadının iş gücü piyasasına katılımında önemli artışlar olmasına rağmen yeterli olmadığı istatistiki verilerden anlaşılmaktadır. Kadının istihdamı için Devletin, sanayici ve işverenlere istihdam paketine ilişkin desteklerin artması gerekmektedir. Örneğin vergi ve sgk muafiyeti ve banka kredilerinde destek verilmesi anlamında yardımlar yapılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2000 iş ve meslek danışmanı ataması yapmıştır. Bunların 1020’sı kadın 966’sı erkek olarak İş kur bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Görüldüğü gibi eğitim almış kadınlar sınava yönelik yarışmalarda erkeklerden daha fazla iş bulma şansına sahiptirler. Kadın istihdamının arttırılması konusunda toplantılar taşra teşkilatlarında yapılmalı, sivil toplum kuruluşları bu konuda destek vermeli, her türlü işveren sektörüne kadın istihdamında bir takım kolaylaştırıcı unsurlar sağlanarak devlet tarafından kadına yönelik istihdama destek verilmeli ve İş Kur olarak bizimde bu çalışmalarda yer almamız gerekmektedir.

İletişim Uzmanı Emel Esen Altun, iletişim kampanyasının hedef grupları olarak ; kadınlar, kadınların istihdama girişindeki engellerle mücadele edilmesi, işverenlerin daha çok kadını istihdama alması için ve kadın istihdamının kurum ve kuruluşlarına ne getireceğini gösteren iyi örnekleri getirerek onların bu konudaki farkındalığını arttırmak amacı ile burada olduklarını belirterek amaçlarının  kadınların her kademede yer almasının o işletmelere ne gibi kazançlar getirdiğini hedef kitlesi olan işletmeler ile paylaşmak olduğunu söyledi.

MİKRO KREDİ AMACINA ULAŞTI MI?

Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına toplantıda söz alan konuşmacılar özellikle verilen mikro kredilerin ve hibelerin geri dönüşümden ziyade kadınların kendi günlük yaşantılarının devamı için kullandıklarını bunun oranının da eğitim seviyesi düşük olan kadınlarda çok yüksek olduğunun gözlemlendiğini belirterek özellikle tarım alanında ücretsiz aile işçisi konumunda çok sayıda kadın olduğunu söylediler. Gıda Tarım ve Hayvancılık alanında söz alan temsilci;  Türkiye’de 2010 yılı kayıtlarını göre kadınların  %42,4’ünün tarım alanında istihdam edildiğini belirterek, bu kadınlarında %84,6’sının ücretsiz aile işçisi konumunda olduğunu söyledi. Tarımsal kadın istihdamının temel sorunlarının ise ataerkil yapı, cinsiyete dayalı iş bölümü, düşük eğitim düzeyi ve örgütlenme yetersizliğine bağlı sorunlardan kaynaklandığı vurgusu yapıldı.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile oda temsilcileri ise kadın istihdamının arttırılabilmesi için bölge itibariyle kadınların iş yaşamında olmasını sağlayıcı bilinci oluşturmak, eğitim seviyesini arttırıcı tedbirlerin alınması, iş dünyasının kadın istihdamı için uygun ortam oluşturması, engelli kadınların da istihdamda iş gücü oluşturabilmesi hususunda işverenlerin gerekli alt yapıyı oluşturması, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda kadınların mutlaka ekonomiye kazandırılması ve kadının olduğu yerde başarının olacağı konularında ortak fikir birliğine varıldı.

Etiketler: » » » » » » » » » » »
1288 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?