Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Barosu’ndan Avukatlar için ekonomik destek talebi

Gaziantep Barosu’ndan Avukatlar için ekonomik destek talebi

Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı Avukatlar için ekonomik destek talebinde bulundu.

Başkan Şarklı, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, “Tek gelir kaynağı mesleki faaliyetleri olan , sayısı 130.000 ‘in üzerinde olan ve birçoğu mesleğe yeni başlayan

meslektaşlarımız ve halen staj yapan meslektaşlarımız düşünüldüğünde bu tedbirlerin meslektaşlarımızı ekonomik olarak yıkıma uğratacağı da ortadadır” dedi. Avukatların taleplerini Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına iletti.

Destek Talebi detayları:

27.04.2020 tarihinde , T.C. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında
yargı faaliyetlerinin ( dava ,icra, şikayet , bildirim sürelerinin )15.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı
açıklanmıştır.
Alınan tedbirlerle yayılmasının önüne geçilmeye çalışılan Covid-19 virüsüne karşı
mücadelede başarıya ulaşabilmemiz bakımından, meslektaşların ve adliyelerde oluşacak yoğunluk
sebebi ile tüm vatandaşların yaşam haklarının göz önüne alınması büyük önem arz etmektedir .
Bu açıdan alınan kararın yerinde olduğu hususu şüphe götürmez.
Ancak ;
Alınan tedbirler kapsamında , tek gelir kaynağı mesleki faaaliyetleri olan , sayısı 130.000
‘in üzerinde olan ve birçoğu mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız ve halen staj yapan
meslektaşlarımız düşünüldüğünde bu tedbirlerin meslektaşlarımızı ekonomik olarak yıkıma
uğratacağı da ortadadır. Zira , ilerlemeyen yargılama süreçleri, avukatın , tahsilat yapmak
suretiyle geçimini sağlamasının önünde engeldir.
Yargı Sisteminin, Hakim ve Savcılar ile birlikte paydaşı olan , Adalet Sistemine entegre
yaklaşık 130.000 avukat, yargılama faaliyetlerinin durması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz
içerisindedir. Hakimler ve savcılar ile diğer adalet çalışanları ,yargılama faaliyetlerini
yürütemeseler dahi ekonomik güvenceleri olmaları nedeniyle ücretlerini alabilmekte, ancak
avukatlar ise kamu hizmeti görmelerine rağmen bu tür desteklerden faydalanamamaktadırlar.
Serbest meslek faaliyeti yürüten ve kaçınılmaz gider kalemleri bulunan (kira,elek.,su, v.s)
avukatlar , yargı dünyasının diğer unsurlarının (hakim-savcı-adliye çalışanları) faydalandığı
ekonomik güvenceden yoksundur.
Küresel bir etki yaratan salgınla mücadele eden diğer ülkerlerdeki ekonomik destek
paketlerinde, avukat meslek grubunun da ayrıca ele alınarak , olumsuz ekonomik koşullarının
düzeltilmesine yönelik olarak düzenlemeler gidildiği görülmektedir.
Keza ,ülkemizde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın da aynı olumsuz koşullarla
mücadelesine destek olmanın gerekliliği ortadadır. Bu desteğin hedefinde, özellikle mesleğe yeni
başlamış olan genç meslektaşlarımız olmalıdır. Daha dün (27.04.2020) Kayseri Barosu’na kayıtlı
meslektaşımız ekonomik sıkıntılarından kaynaklı olarak hayatına son vermiştir.
Eldeki kaynakların bu ve benzeri toplumsal kriz anlarında , krizi ortadan kaldırmaya
yönelik olarak kullanılmasının gerekliliği en şedit şekilde kendini göstermektedir.
İşbu sebeplerle ;
1. Tüm avukatlara, asgari olarak Hakim-savcıların ekonomik koşullarına denk olacak
şekilde ekonomik destek verilmesi , tüm sajyer meslektaşlarımıza , Hakim-savcı stajyerlerinin
ekonomik koşullarına denk olacak şekilde ekonomik destek verilmesi,
2. Üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin , bünyesinde
avukat istihdam eden avukatlar için de sağlanması;
3. Avukatların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay ötelenmesi;
4. Kredi Garanti Fonu’ndan avukatlara teminat aranmaksızın kredi verilmesinin
sağlanması;
5. Serbest avukatlık faaliyet süresi 3 yılı geçmeyen avukatlara, bir yıllık faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için, ödemeleri krizden sonra başlamak üzere, teminatsız kredi verilmesi.
Yukarıda belirtilen tedbirlerin , bakanlığınız görev ve yetki kapsamında olanlarının hayata
geçirilmesine yönelik olarak düzenleme yapılması hususu takdirlerine arz olunur .

Etiketler: » » »
1136 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+1 = ?