Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

AK PARTİ’NİN YENİ YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Ak Parti bugün Ankara Arena salonunda yurdun dört bir yanından katılan partililerle büyük heyecan yaşadı. Erdoğan 45 sayfalık konuşmasında birçok konuya değinerek Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünün dizelerini okuduktan sonra Türküyü partililere dinletti. Ak Parti 4. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan’ın konuşması partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Kongrenin ardından Ak Partinin yeni yol haritası da belli oldu.“AKP” amblemi taşıyan zarflar içinde, 63 maddeden oluşan iki sayfalık metin basın mensuplarına dağıtıldı.

AMAÇLAYIPTA YAPAMADIKLARI?

63 madde arasında “Anadilde kamu hizmetlerine erişim in yanı sıra “ Askeri okullarda müfredatın yeniden elden geçirilmesi” , “ YSK yeniden yapılandırılması gibi maddeler yer alıyor. En dikkat çeken maddelerden bir tanesi de “ Jandarma’nın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi”

Belge, AKP’nin şimdiye kadar amaçlayıp da yapamadığı ancak önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı icraatın yol haritası nitelinde olan 63 maddelik liste şöyle;
İşte AKP’nin “yol haritası”:

1- Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması
2- Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır
3- Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması
4- Parti kapatmalarına son verilmesi
5- Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi
6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması
7- seçimlerle ilgili mevzuaatın topyekün gözden geçirilmesi
8- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması
9- YSK’nın yeniden yapılandırılması
10- Başkanlık, yarı başkanlık ve partili Cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması
11- Şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılması
12- Dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi
13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketinin kanunlaştırılması
14- Nefret suçu ile ilgili düzenleme yapılması
15- Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması
16- İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması
17- Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi
18- Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi
19- Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi
20- Mahkûm veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri.
21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması
22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim.
23- Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.
24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.
25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması.
26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması.
27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.
28-Yargı birliğinin sağlanması.
29-Askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi.
30- Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)
31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü d, etnik ayrımcılığa son verilmesi
32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması
33- Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli
34- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi
35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi
36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi
37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi
38- Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi
39- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi
40- Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması
41- Kamuya 15 bin engelli alınması
42- Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi
43- İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması
44- Yeni bir kamu personel sistemi
45- Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi
46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi
47-Kamu hastane birliklerinin konulması
48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 1000 okur-yazarlık oranına ulaşılması
49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması
50-İsteyen her lise mezununa üniversite
51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması
52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke
53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi
54- Yuva yıkan değil yuva yapan bi rkentsel dönüşüm
55- Yaşlı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri
56- Köylere imar
57-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye
58- Yeni bir köy kanunu
59- Yurt dışında en fazla temsilciliği olan 5. Ülke
60-AB hedefinden şaşmamak
61- Etkin ve aktif dış politikaya devam
62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye
63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden

Etiketler: » » » » » » » »
599 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+8 = ?