logo

ÖZBAY, “Finans sektörü bağımsız denetime daha sıcak bakmalı”

ÖZBAY, “Finans sektörü bağımsız denetime daha sıcak bakmalı”

“Mükellefler Bağımsız Denetim konusunda isteksiz davranmakta Bağımsız Denetim konusunda  işin esas muhatabı olan Mükelleflere yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır.”

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası , YMM (Yeminli Mali Müşavirler) Odası ,Kamu Gözetim Kurumu işbirliği ile düzenlenen “Denetçilerin Sürekli Eğitimi Kapsamında KGK  (Kamu Gözetim Kurumu ) Yeni Raporlama  Formatları” konusunda  Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda bir seminer düzenlendi.

Seminere Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay ,Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kaya, KGK Daire Başkanı Sayın Uğur Hancıoğlu, KGK Uzman Yardımcıları Özgür Çekil , Ali Kırt ve çok sayıda muhasebeci mali müşavir katıldı.

Seminerin açılış konuşmasında Mükelleflerin Bağımsız Denetim konusunda isteksiz davrandığını,bu konuda işin esas muhatabı olan Mükelleflere yönelik bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Seminere Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay sözlerine şöyle devam etti:

Hepimizin malumu olan Bağımsız Denetim olgusu 6102 sayılı TTK ile 2012 yılında mevzuatımıza girdi.

İlk çıkışında Bütün sermaye şirketleri Bağımsız Denetime tabi iken daha sonra bu belli kıstaslara çekildi ve yıllar itibariyle güncellenerek devam etmektedir.

Baştan Kanun çıkarken kıstaslar dahilinde çıkarılmış olsaydı bugün bağımsız denetime tabi şirket sayı daha fazla olabilirdi.

Bağımsız Denetime Tabi Firmaların kıstasları belirlenirken diğer Paydaş Kamu Kurumları ve Finans Sektörününde Bağımsız Denetime daha sıcak bakarak destek olması gerekmektedir.

Bağımsız Denetçiler belli zaman diliminde eğitim almak zorundadırlar. Bağımsız Denetçilerinde SMMM veya YMM olma zorunluluğu düşünüldüğünde TÜRMOB tarafından yayımlanan SÜREKLİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ile de Meslek Mensuplarının Üç yıl içerisinde 120 saat eğitim alma zorunluluğu göz önüne alınırsa KGK yaptığı eğitimlerde  TÜRMOB ZORUNLU EĞİTİMLERİ arasında yapılan eğitimlerden de sayılmalı, Meslek Mensubuna da kendi işini yapabilecek zaman kalmalıdır.( SMGM Yönetmeliği Madde 13/a – SMGM ne akredite olan kurumların verdiği eğitim)

Uygulamadaki Sıkıntılardan da bazıları;

-Bağımsız Denetim Formatı ile ilgili  belirsizlikler halen devam etmektedir.KGK  denetçilere yol gösterecek bir DENETİM REHBERİ yayımlamalıdır.

-Döviz Yükümlülüğü Sözleşmeleri ile ilgili olarak da Denetim Formatı Net olarak ortaya konmuş değil,TCMB ve KGK bu konu ile ilgili Denetçileri bilgilendirici çalışmalar yapmalıdır. Konu belirsizliğini korumaktadır.

-Bağımsız Denetçilerde Haksız Rekabeti başta Ücret tarifesinin altında ücret alma oluşturmakta tarifeye uyanlarda zor durumda kalmaktadır. Bununla ilgili cezai işlemlerin ne olduğu ve kim tarafından uygulanacağı ve tespitlerin kim tarafından yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

-Mükellefler Bağımsız Denetim konusunda isteksiz davranmakta bu konuda işin esas muhatabı olan Mükelleflere yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır.

-Konunun  yeni olması da dikkate alındığında Bağımsız Denetçilerin sorularını cevaplayacak bir danışma Hattı KGK tarafından kurulmalıdır.(Merkez Bankasının yaptığı gibi)

Bağımsız denetim alanına ilişkin düzenleme yapma ve idari yaptırım uygulama görev ve yetkisinin üç ayrı kurum (SPK;BBDK;KGK) tarafından kullanılıyor olması, bağımsız denetçiler açısından ilave bazı zorluk ve belirsizlikler doğurmaktadır.

• Bağımsız denetçiler, denetim konuları benzer olmakla birlikte denetim usulleri farklı olabilecek üç ayrı kurum tarafından denetlenmektedirler.

• Bağımsız denetçiler hakkında uygulanacak idari yaptırımlar ve yaptırım uygulanacak fiiller farklı kanunlarda farklı şekilde düzenlenmiştir.

• Aynı fiile farklı ceza öngörülmesi hukuki bir çelişkiye yol açacaktır.

• İPC, 660 s. KHK ve Sermaye Piyasası Kanununda farklı esaslara göre düzenlenmiş, Bankacılık Kanununda ise İPC öngörülmemiştir

• 660 s. KHK’de idari yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin sistematik ve açık olmadığı, KGK tarafından yapılan ikincil düzenlemelerin de kanunla tam olarak uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır.

• Bağımsız denetçiler hakkında uygulanacak idari yaptırımların bütüncül bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Seminere katılımınızdan dolayı Katılımcılara ve Sunumu yapacak olan değerli üstatlara tekrar teşekkür eder,saygılar sunarım.

Daha sonra  “Denetçilerin Sürekli Eğitimi Kapsamında KGK Yeni Raporlama  Formatları”  konusunda KGK Daire Başkanı Sayın Uğur Hancıoğlu , KGK Uzman Yardımcıları Özgür Çekil ve Ali Kırt ‘un sunduğu seminere devam edildi.

Etiketler: » » » »
29 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+3 = ?